Bine aţi venit pe site-ul comunei Şieu Măgheruş!

Comuna Şieu-Măgheruş este situată în zona de contact a Dealurilor Lechinţei cu Dealurile Bistriţei, la poalele de nord ale culmii Şieu, pe cursul mijlociu al râului Şieu, la confluenţa cu râul Dipşa. Comuna este situată în vestul județului Bistrița-Năsăud, la 15 km distanță de Bistrița și 50 km de Dej. Căi de acces: pe drumul național DN17. Comuna are 4225 de locuitori și 1.200 de gospodării. Are în componenţă şapte sate: Şieu-Măgheruş, satul de reşedinţă, Arcalia, Chintelnic, Crainimăt, Podirei, Sărăţel şi Valea Măgheruşului. Se învecinează la nord cu comuna Şintereag, la nord-vest cu comuna Şieu-Odorhei, la vest şi sud-vest cu comuna Lechinţa, la sud cu comuna Galaţii Bistriţei, iar la est cu oraşul Bistriţa.
 
Administrația locală este dispusă să colaboreze cu investitori din țară și din străinătate, asigurând:
- prezentare și reprezentare comunitate; consultanță și suport logistic;
- concesionări de terenuri și clădiri; scutiri de taxe și impozite în temei legal;
- forță de muncă calificată și necalificată;
- electrificarea este realizată integral, cu posibilitatea extinderii rețelei;
- alimentarea cu gaz metan este realizată în proporție de 80 %, urmând ca să rețeaua să fie extinsă pe întreg teritoriul comunei.
- în fază de proiect se află dezvoltarea unui serviciu de colectare deșeuri, dorindu-se colectarea selectivă;
- sunt necesare fonduri pentru reabilitarea drumurilor comunale;
- administrația locală dorește colaborare în amenajarea unui centru social;
- peste 1000 ha din suprafața comunei sunt acoperite de păduri, ceea ce face necesară amplasarea unui centru de colectare, prelucrare și valorificare a fructelor de pădure, a ciupercilor și a plantelor medicinale;
- agricultura, cu domeniile ei: culturile cerealiere, legumicultura și creșterea animalelor, ar fi un domeniu economic de succes dacă s-ar investi în modernizarea tehnologiilor de lucru dar și în amenajarea unor centre de prelucrare a produselor (mori, abatoare ș.a.);
- pomicultura, viticultura, apicultura și creșterea melcilor ar fi alte activități care, cu investițiile de rigoare, ar fi aducătoare de venit, atât pentru localnici, cât și pentru investitori.
Turismul este o altă ramură economică importantă: frumusețea locurilor, varietatea reliefului și a vegetației, aerul curat și omenia localnicilor, recomandă comuna pentru turiști. Se pot amenaja aici, pe lângă unitățile turistice de cazare existente deja, altele noi, moderne, tabere, centre de vânătoare, de pescuit, centre de recuperare medicală, terenuri de golf, baze hipice; la  izvoarele sarate de la Saratel cura cu namol si apa sarata .